chất sống của con người / biết nhau - PHẠM QUỐC BẢO

Thursday, September 13, 20186:49 PM(View: 2391)
chất sống của con người / biết nhau - PHẠM QUỐC BẢO

Image20


chất sống của con người

                 
                                        “ngã kim nhật tại tọa

                                         cổ chi nhân tằng tiên ngã tọa chi”


Tôi luôn luôn giữ chuẩn mực
giới hạn nào
tôi chu toàn được
hằng ngày

Như những viên sỏi
gom lại
đến chừng cao thành núi
Còn tưởng tượng phóng đi

đến sâu rộng không cùng.
Và tư tưởng nảy sinh nhanh quá
Nếu hành động không kịp ghi lại
thì tan loãng mất

cũng vô cùng.

Hãy một ngày
vun xới.
Như những viên sỏi nhỏ bé kia

chỉ có một đường
hợp lại nhau
thì mơ tưởng
tương lai sẽ hiện thực

ở một nơi
không thể nghĩ rằng hiện diện được
Khi tất cả đã trốn vào lãng quên
khi tư tưởng tôi đã đắm chìm

chỉ còn lại
những gì tôi nắm
nằng nặc đôi tay
chỉ còn lại
những gì tôi diễn tả nổi

biết nhau

biết nhau trong cõi người ta
sống cao tay lắm được là trăm năm
biết ta biết được bao lăm
cả thiên thu vắng chỗ nằm đêm nay

PHẠM QUỐC BẢO
may 08/ 2018.

Wednesday, August 29, 20188:02 PM(View: 3380)
mỹ học hiện đại: vai trò và nghi vấn Biên Khảo của Nhà Văn, Nhà Biên Khảo Nguyễn Vĩnh Long (Trích: Chủ Đề Số 7- Số Mùa Thu 2001
Wednesday, August 29, 20185:01 PM(View: 5174)
NGUYÊN BẢN PDF Tạp Chí Văn Học Mới SỐ 1
Tuesday, June 19, 20187:39 AM(View: 3369)
Như vậy, một nghệ phẩm này được xem là giá trị hơn nghệ phẩm kia chánh là vì nghệ phẩm đó có khả năng tạo được những kinh nghiệm mỹ học tốt hơn những kinh nghiệm mỹ học của nghệ phẩm kia, những kinh nghiệm có cường độ mạnh hơn và có ý nghĩa hơn. Vấn đề mỹ học như là yếu tánh của nghệ phẩm là một vấn đề đã và sẽ còn được bàn luận rất nhiều. Ngày nào mà con người còn chưa chịu ngừng nghỉ trên con đường đi tìm Chân, Thiện, Mỹ thì ngày đó con người còn đưa ra những kiến giải khác nhau về vấn đề mỹ học trong nghệ phẩm. Ba khái niệm Chân – Thiện – Mỹ là hướng phát triển muôn đời của nhân loại, là tiêu mốc đi tới của mọi nền văn hóa vì con người lúc nào cũng đều hướng tới cái hợp lý nhứt, cái hài hòa nhứt, và cái hoàn mỹ nhứt. Văn học nghệ thuật phản ánh cuộc sống nên không ra ngoài quy luật đó. Cho nên mỹ học mãi mãi là một vấn đề thiết thân của nghệ thuật.