nhện giăng nhà thơ / biển đông bỗng điên - NGÃ PHƯƠNG HUYỀN

Friday, September 14, 20185:13 PM(View: 4358)
nhện giăng nhà thơ / biển đông bỗng điên - NGÃ PHƯƠNG HUYỀN

HND năm khoảng 42 tuổi, khi mới sang Mỹ
nhện giăng nhà thơ


Con nhện cứ giăng giăng
nhà thơ tôi nó cứ giăng
giăng đến nỗi tôi bực
mình bực mình đến nỗi

phải mạnh mẽ đứng thẳng
lên và chỉ vào nó
mà nói rằng : tao vẫn
còn ở trong nhà thơ

này tao vẫn còn ở
trong nhà thơ này ... mày
không biết sao sao mày
cứ ngang nhiên giăng ngang

nhiên giăng mà không một
lời hỏi han rằng rằng
thì là rằng thì là ...??
vậy thì mày phải cuốn

phải cuốn hết tơ nhện
của mày đi “ đi chỗ
khác chơi “ đi chỗ khác
chơi ngay bây giờ và ...

(tao “đề nghị” mày nên
học hỏi thêm) để biết
chắc rằng nhà thơ nào
bỏ hoang thì mày đến

giăng chứ đằng này tao
vẫn còn ở vẫn còn
ở muôn năm ... trong nhà
thơ tao kia mà ... ừ ;

thông cảm đi “ bạn hiền “ ..!!
và nhớ rằng : hãy tìm
nhà thơ bỏ hoang ... nhà
thơ bỏ hoang mà giăng ...


biển đông ...bỗng điên..!!Tôi cứ lắp ba lắp
bắp khi nói v/v
biển đông bi... ển... bi...
...ển đông mà tôi bỗng

điên cứ lập lại biển
đông mà bỗng điên
biển đông bỗng điên biển
đông bỗng điên vâng ạ...

tôi điên thật đó mà...
tôi điên thật khi mỗi
giờ đọc quá tải v/
v ... biển đông mà bỗng
điên bỗng điên ... biển đông ..!!

NGÃ PHƯƠNG HUYỀN

 

Tuesday, June 19, 20187:54 PM(View: 6286)
Văn - chương Việt Nam: tương lai? Biên Khảo mới nhất của Nhà Biên Khảo, Nhận Định, Phê Bình Văn Học Nguyễn Vy Khanh dành riêng cho tạp chí Văn Học Mới
Friday, October 26, 20188:54 PM(View: 5328)
BÀI VIỆT: Nhà Thơ Nguyên Giác Phan Tấn Hải - Chủ Bút Việt Báo Daily News
Monday, September 10, 201812:16 AM(View: 6357)
Link bao gồm tác phẩm Thơ nhạc Hà Nguyên Du
Thursday, September 6, 20184:13 PM(View: 4855)
Tuesday, September 4, 20184:10 PM(View: 5445)
THƠ - Trong tạp chí Văn Học Mới số đầu tiên này, bao gồm những Nhà thơ nổi tiếng, đã thành danh, kể cả những cây bút mới... Nhưng Văn Học Mới chọn đăng vì một phần sự nồng nhiệt yêu mến thi ca, nhất là trong số họ đều là có liên hệ với các Nhà Thơ đi trước khuyến khích nên họ không ngại gởi bài cho tờ báo, đúng với chủ trương của VHM là luôn tìm kiếm hay nâng đở mầm non, cùng với con đường nhất mực cách tân hay tìm kiếm cái mới, cái hay cho Văn Học... Mạnh bước tiến lên phía trước trong thế kỷ 21 ...
Monday, September 3, 20188:40 AM(View: 6102)
Friday, August 31, 20185:25 PM(View: 6638)
Truyện ngắn trong tạp chí Văn Học Mới Số 1 kỳ này, bao gồm những tác giả: - Phan Ni Tấn, Đặng phú Phong, Quan Dương, Thanh Thương Hoàng, Khánh Trường, Nguyễn Thị Thảo An ...
Friday, August 31, 20184:00 PM(View: 5465)
Tùy bút trong tạp chí Văn Học Mới Số 1 kỳ này... Tuy chỉ có hai bài, nhưng cả hai đều xuất sắc, của hai Nhà Văn Nguyễn Văn Sâm và Phạm Xuân Đài