Màn Âm Hưởng

Monday, September 10, 20186:50 PM(View: 2740)
Màn Âm Hưởng

màn âm hưởng

 

lưới quàng xiên

màn âm hưởng

chốn ung nhọt

cõi thở hắt

mn đầu mỏ

em rối kinh

ngồi tưới hoa

 

quá thể

 

không có đất

trên quê tổ

không hoa nở

trên nhánh tay

không có ngày

trên đôi mắt

không có mặt

trên đời vui

chỉ bùi ngùi

trên quá thể!

 

kịch tính

 

ngán bến bãi

quanh mép vực

bước tiến thối

khiến tẩu hỏa

khắp mặt nạ

cùng kịch tính... !!

kiếp chóng vánh

ngộp lắm nỗi

mù chân trời

đau tới óc

lạnh cả ót

rợn tóc gáy

 

trái cấm

 

đắng trái cấm !

khổ trái chiếng !

gậy dò lối !

vẽ dấu hỏi ?

trước cửa đời

khắc chữ người...

trên bia mộ !

ra cu đố

cho đi mình?

ai làm thinh?

ai chống đỡ?