Dụ Ngôn Mùa Đông

Monday, September 10, 20186:15 PM(View: 2824)
Dụ Ngôn Mùa Đông

dụ ngôn mùa đông

 

1.

mở nhạc đồng dao

mừng măng non

khúc xạ chùm sáng choang

nụ ngây thơ cuốn hút tre già

tưởng thời lửa bén gót chân

nhớ thuở dựng ót lạnh gáy

trăm ải nghìn truông chưa lúc ấm

chạy vạy bong gân nào nhếch môi

mắt trừng ngó miệng hồng thủy!!

em ít vạ lây cũng gườm vuốt nanh...

đến kiểng cá chim tuồng quen phút chạnh?

 

2.

 

nữ thần tự do...

xoay mặt về tây...

nghe khắp vỡ đê ào ào nước thoát!!

Tóc á  đông rối tung vành lệ

em yêu mặt tối mái chiều?

ta qụy mòn song sắt !

quần thảo thân nhừ đến phút phóng sinh

nay nào đâu hết vạ cơn !!

xuất huyết đến cạn xám

từ ván chưa tàn canh... đà cao bay ?!

 

3.

 

dù sao dù sao...

tạ ơn qua sông

nhớ từng sóng đưa bồng lai

thốn thấu hồi ức đọa ngục...

lo ơi chim non đường bay!

xót lá cội cây già kẻ bứng

lỗi bước đi trái hạt luân hồi

thẹn lắm sắc hoa ngày nở..!

 

4.

 

và riêng em riêng em

dụ ngôn ta thấm mật bông quỳ

lúc đời là mùa đông ngã âm

mùa đông đóa hồng hết rộ

le the cúc héo vô thường

chút ráng em pha vòm cây cuối ngõ

núi đứng u tình sợ bóng đi qua

thơ cứu rỗi trên từng nhịp đập

như thiền sư tiếp ngộ phút giây