Mấy Tia Rời

Monday, September 10, 20186:05 PM(View: 2200)
Mấy Tia Rời

mấy tia rời…

 

biến

hẳn...

không có tĩnh vật!

biến cả chân lý?

dẫu như thiên đàng ...

một sớm sẽ khác!

 

hóa

 

tiếc hình

thương bóng

em có lý

nhưng chính những giọt sương...

cũng biết trở về!

 

thời tính

thổi thời tính

phồng bong bóng sắc

với chút hương về lại thân nhăn

và bệnh chỉ mê đứng tưới tre

đạp ngã măng

em có nổi nóng thế hệ ?

 

làm sáng

 

nói với mẫu thân

thuần tiếng mẹ

có bồi hương?

có bổ sắc?

có trộn pha tinh nhụy khắp trời ?

chỉ nên sáng thêm móng nền căn cội...

 

nói với cánh tay trái

chẳng phải...

chẳng lẽ...

tự tin

chút bản lĩnh

dẫn đến đích tuyệt !

màng chi bụi đường!

màng chi kỳ đà!

em sẽ thấy mặt trời mọc với ban đêm!