Những Phiến Vỡ Nhiệt Đới

Monday, September 10, 20186:03 PM(View: 2632)
Những Phiến Vỡ Nhiệt Đới

những phiến vỡ nhiệt đới

 

1.

những thét gọi đến bất nhẫn

như muốn tắt giọng?

điêu đứng riết riết quen quá tải

thậm chí tưởng hết gân cốt kháng!

 

2.

mãi tác quái tác quỉ!

đã mịt muội như đồng thiếp

cả  kíp tự kỷ ám thị...

mê uống… như ham tiết canh vịt!

 

3.

 

cứ nhân danh tôn tượng

dễ bòn rút riêng đám chung đỉnh

nếu mệnh hệ sẽ tẩu tẩu

chẳng ăn nhập chi đến tâm đến lương!

 

4.

 

hãy im đi hỡi phàm phu tục tử

đừng nói chi đến yêu này yêu nọ…

dại chi tin lũ mình trần mắt thịt

mn rỗng từ nhn danh...

chắc Thượng đế cũng không cứu nổi!?

 

5.

 

khng cứ co ro chờ lẽ biến...

thể nào thơ cũng nhu nhược!

ơi giọt nước ta có gì ?

lúc nào hòa chung đại dương ?

 

6.

 

chóng vánh sắp hết kiếp !

những phát sáng và vượt trội

như càng tiến càng tiếc

khi tình yêu ta sao lụn dần tim bạch lạp ?!

 

7.

 

những phiến vỡ nhiệt đới

với nát vụn da vàng

với thối rửa quê mẹ

tình yêu nào ta, em dửng dưng?