Lôi Mặt Trời Trở Lại Hành Tinh

Monday, September 10, 20186:00 PM(View: 2200)
Lôi Mặt Trời Trở Lại Hành Tinh

lôi mặt trời trở lại hành tinh

(với Lê Đại Hiền và Út Liên Hoa)

 

anh không thể ngồi ngắm xương rồng sa mạc

không thể cứ cầu mưa

không thể cho hồn lãng nguyệt theo mây

anh sẽ gọi em

mở dây quấn tiền kiếp

anh sẽ nhờ em

khâu vết hạ san

lấy sức phục hoạt

lôi mặt trời trở lại hành tinh

 

thợ xây

khúm núm chi với tiết diện?

rướn tới pha hội tụ!

ngủi chút hương phát tiết

ta có thêm lực đẩy

bồi sức lắc chuông

em đừng thẹn ngày mai ngày mốt

sao không nhìn hết những thứ lật ngửa ?

chính những sụp đổ

tạo thành người thợ xây !

 

đàn chim cánh gãy

tội tình !!

đàn chim cánh gãy

tán háon thấu cốt!

tưởng giấc ngủ dài Thượng đế ?!

Ngài thức dậy chưa?

ta cứ hỏi màu da

hỏi sắc tộc

người, vật lẫn lộn!

sao lại đa chủng?

sao lại muôn loài?

để rồi chiến chinh?

Ngài lặng thinh  ?

nhân loại thất kinh!