Không Còn Gì

Monday, September 10, 20185:57 PM(View: 2363)
Không Còn Gì

không còn gì

1.

không còn gì để nói

tán tận

thối chỗ chôn nhau

ung nơi thờ kính

han rỉ mạ vàng

bi trường kịch vụng

thúng úp voi

đao phủ giảng đạo

 

2.

 

phường dở hóa trang

lại sắm tuồng

ấm ớ kịch bản

mê đón gió

tợ ma rối

bẩn tổ tông

nhơ gia phả

lại ưa nổ như pháo đại ... !

   

3.

 

không còn gì để cho

khánh kiệt

còn thơ còn thơ

như hơi thở

một sinh lý cập nhật

 

4.

 

tóc nào rơi mỗi ngày

chuyện gì quên mỗi lúc

riêng nỗi nhớ nhau

như chiếc alarm báo thức

như kim giây tích tắc

như mắt hoi chớp lạch ...

 

5.

 

tế bào khô đã qua

buồn như tung sớ thịt

với ẩn mật thống thiết

tri tim ta hoang địa

bước em vẫn mạnh

cơn buốt ta ngàn thu