Hành Tinh Điên, Mê

Monday, September 10, 20185:54 PM(View: 2306)
Hành Tinh Điên, Mê

hành tinh điên, mê

1.

cứ hôn anh

hỡi đôi môi thần hỏa

chạy theo đôi tay thủy triều

cứ mặc tình mặc tình

tưởng như con hổ

xé gọn nai tơ

lúc đang đói

thân em như trái chín

tuyệt mọng

anh lữ khách lỡ đường trưa

hổn hển trống bụng

chắc hẳn không sợ phạm giới luật như thầy tu !

không nhịn trong cơn đói ngất !

 

2.

 

cứ quấn anh đi

quấn như trăn

bằng những đường cong chết người

mùi trái cấm như xạ hương ngộp

lạc cả hồn phách

đã mở cửa sinh.. .

cũng chính danh là cửa tử !

trần tục ơi ! ai chẳng bước vào ?

hành tinh cũ rít

nhưng không một ai mà không mê, thích.

đến điên tiết

đến lẩn thẩn

đến quáng mù...

đến âm u sự nghiệp..