Dẫu Thế Nào

Monday, September 10, 20185:40 PM(View: 2821)
Dẫu Thế Nào

dẫu thế nào

với quang, khỏi, minh, lmsơn, đạt thu, quí thu, mthùytrang

 

dẫu thế nào cũng là cuộc đuổi bắt

được thua, thua, được chuyện thường!

như tuổi hoa ngày nao đuổi bướm

như tuổi thơ ngày xưa bẫy chim

 

cái buồn của chiếc cầu đã gẫy

cái lo của cánh thư vừa trao

có lẽ đồi núi cũng không đứng vững

khi từng cụm mây trĩu nặng hạt mưa

 

một khi ký ức ta là bão

một khi hoài niệm ta vỡ đê

một khi hiện thực ta phún máu

một khi ngày mai ta sơn khê

 

dẫu thế nào

dẫu thế nào

cũng rời xa chốn khởi hành

cũng rút ngắn khoảng đến đích

ôi! cả thảy đích chẳng khác nhau

cả nhân loại

đừng nói đến thiên đng

đừng bàn chi địa ngục

dù những cái đích trở về

hay những cái đích ra đi!

 

một khi em lái xe

bất kể luật giao thông

đang xanh mà ngừng

lúc đỏ vội chạy

lối trái cứ quẹo phải

lối phải lại quẹo trái

 

một khi ta đi khập khểnh

mà trên vai lại quằn!

với những con đường chưa đến

với bao nỗi sầu miên man

với trăm ngàn căn bệnh 

đến từ ngả oan khiên

 

dẫu thế no cũng là cuộc đuổi bắt

lợi danh danh lợi ôi! Là… 

thấy không em vòng không trước mặt?

kết cuộc rằng người tiếc thương ta

cuối cùng rằng người khen, kẻ mạ

chút hương nào động cõi trầm kha ?