Trần Tình Khúc

Monday, September 10, 20185:37 PM(View: 2608)
Trần Tình Khúc

trần tình khúc

1.

ứa tràn từ khóe sóng ba mươi

rụm cột ko bềnh bồng khắp ải

cánh đã băng và chân đã hoại

phách lạc hồn trôi,

tâm động kinh

 

2.

 

trứng lạc ngoài bào

tinh vẫn thụ tinh

thế hệ tội tình nào mai cứu rỗi?

khoanh tròn số không

bao quanh dấu hỏi ??

vốn tinh trùng người

sao phát khởi tinh ma ?

áo mão xênh xang xả tắc sơn hà

mồm mép bi bô yêu người yêu nước

tro trở gian ngoa

vẽ bày sách lược

đáy khôn lường dốc cạn cả thây khô

manh múng tứ tam đen đỏ cuộc cờ

cơn thoái hóa đẩy lùi bao thế hệ

 

3.

 

ôi! giấy mực thể nào ta xiết kể

bản nhân ai bầu lệ chẳng khô ròng

khắc khoải ngàn phương thiên hạ luôn mong

ngày về tổ của bầy chim tan tác

mi ớn lạnh với vô vàn hung ác!

ruột mềm ơi! máu chảy ngập sông ngòi!

phải làm g cho cổ ngước đầu ngoi?

cho xứng đáng con Hồng cháu Lạc

 

4.

 

cho mỗi lúc sẽ vơi phần chua chát

sẽ tan mau mặc cảm  “bọn quy hàng”

sẽ bình thường sẽ đi đứng hiên ngang

sẽ sống tự do với đời hạnh phúc

sẽ hướng cháu con cùng nhau xây đấp

cho kịp cùng thời đại đang lên cao ...