Xuân Ly

Monday, September 10, 20185:30 PM(View: 3488)
Xuân Ly

xuân ly

1.

nhớ mới đó

giờ đăng đẳng

đã chợt mắc lưới bủa

quay lại làm sao con cá vàng?

ta nhớ em lắm đỗi

cả con mèo ốm em cưng !

hiển hiện mãi trong ta !

 

2.

noel !

ừ nhỉ !

xuân !

à há !

cớ gì mai bên hiên

đã nhú nhiều nụ búp.

 

3.

nhớ mới đó

giờ thăm thẳm

đã gặp suốt gió bão

quay lại làm sao con chim ngàn?

con nhớ Mẹ lắm nỗi

cả lúc Mẹ ôm con khóc trong tù!

hiển hiện mãi trong con!

 

4.

noel !

ừ nhỉ!

xuân!

à há!

cớ gì trên đầu xanh

đã nổi sớm hoa râm.

 

5.

nhớ mới đó

giờ xuân ly

nhớ tức tưởi!