Hào Quang

Monday, September 10, 20181:04 PM(View: 2283)
Hào Quang

hào quang

(cảm xúc chuyện cậu bé Trevor McKinney 12t trong cuốn Pay it forward của Catherine Ryan Hyde)

 

ta nhắm mắt nghe hơi thở đều, rất nhẹ

thấy hào quang ngời chi tự nhân tâm

là ánh tình yêu vĩnh cữu muôn năm

là luống sáng gieo hạt mầm bác ái

biết quên mình sẽ an nhin tự tại

hiến dâng ơi hạnh phúc theo về

qua được sao biển hoặc bờ mê

đâu sĩ khí anh hào nhân kiệt

nhân trí dũng sao cho tuyệt

chung tâm tô đẹp sơn - hà

cây đời cây sẽ đơm hoa

ta cố ta là con ong mật

nhỡ thời nguy bất cập

ta không chút rụt rè

em cính là sức bật

đẩy ta rời bến mê

ơi! chỉ một lần đi

đi là đi cứu - rỗi

sá gì ơi cớ chi

thời sa cơ vỡ

đời ta đã lỡ

dẫu xa đời

ầu ơ, thơ

khắc tự

ta tặng

người

tình

thơ

*