Bào Thai Cảm Xúc

Monday, September 10, 20181:02 PM(View: 2578)
Bào Thai Cảm Xúc

bào thai cảm xúc

 

nỗi buồn hắt hơi khi nghiệt oan gây ra cảm, cảm

chờ đợi đến nôn với thương nhớ xót dạ dày

nghe rổn rảng khua rền trong ngăn ký ức

em luôn kích mạnh bào thai cảm xúc ta

đến nỗi bắn vọt con thơ ra nhanh

sự cho đời không cần định kỳ

vẫn tiếng khóc tu oa, tu oa

tu oa có thừa sức khỏe

con thơ ơi ! con thơ

trong bào thai

con nằm

chờ

sự

cho đời

dưới mặt trời

con luôn đương đầu

với những tự do xưng hô

với những thứ không ngôi, ngai

trò lẩm cẩm quẩn quanh cùng chữ nghĩa

sao vẫn bình thường như cỏ mọc giữa trăm hoa

cỏ luôn cứ tưởng như hoa nhô đầu theo muôn lối rẽ

con thơ ơi! hy sống chân thành trong bầu trời khiêm cung

con sẽ sung sướng vô cùng với bao lời ca chở theo nhiều sáng tạo