Bởi

Monday, September 10, 201812:17 PM(View: 2450)
Bởi

bởi

đừng sớn sát va vào chỗ lấm lem

dẫu bí ẩn như kim tự tháp

hay tuyệt vời hơn nhan sắc em

cũng cứ nên ngờ trong khi đối tác

bởi như rừng

nhiều cụm bẫy giăng

bởi như núi

nhiều hang hóc hiểm

đừng

đừng liếm láp mà lang với chạ

không dễ dàng như ý  thư sinh

rằng nhở thấy tươi hoa, xanh lá

chớ cho được mùa, mà cả vội tin...

vì lẽ như em

dễ thương biết mấy

ngờ đâu khi thương, lại khó như là...

vì lẽ như người

số đông vị kỷ

nên sống tầm thường chẳng biết hy sinh

tự nhủ

đừng héo lánh đến chỗ đông người

lủng lẳng tuổi tên như đeo trước ngực

kẻo khng khi về lòng nghe ấm ức

cường điệu ông, thằng, quá khứ, tương lai

văn hóa, văn chương, văn thô, văn tục...

lá mơ, lá cải, lá rách, lá lành...

mạnh ai nấy về, lòng quay kiếm hiệp...

mạnh ai nấy làm hề chi vận nước...