Hộp Đen Thơ

Monday, September 10, 201812:10 PM(View: 2656)
Hộp Đen Thơ

hộp đen thơ

 

1.

não overload

tim quá tải

gan dị ứng

phổi lậm

 

2.

tóm lược dữ kiện

suốt chuyến hành trình sống, viết tự điển bi

bi tráng

bi kịch

bi thảm

bi thương

bi ai

bi quan

bi ....

 

3.

nét khái lược

hơn ba mươi năm

còn thương tình đầu

còn ám ảnh tình cuối

hơn mười lăm năm

nụ hàm tiếu vướng dây kẽm gai

tàn trong lao lung

treo xác úa trên sợi chỉ mành

đứng cạnh mép vực tử

trợt vỏ dưa muốn tránh vỏ dừa!

nhớ nhà

thương thân

nhớ thương xoáy cuộn tốc

thần kinh căng như đàn lên dây quá âm!!

không lẽ kết thúc sớm chuyến đi vì lâm nạn ?

bởi từ lúc khởi hành vẫn luôn gặp rủi ro khắc nghiệt... !!

thơ chắc không hóa giải nổi những không may!!

hiện mặt trời của tình yêu em không sao đánh tan tảng băng quá

khứ!!