Thở Dài

Monday, September 10, 201812:04 PM(View: 2025)
Thở Dài

thở dài

khốn đốn với...

tắt nghẽn,

ngồi thở dài...

hoàng hôn!

 

ngộ độc

sử

vẽ hưu vẽ nai

đúng sai nào,

vẽ lại?

ngộ độc bao thế hệ!!

 

nhân họa

 

họa nấp

họa chờ

nhn quả!

nhân họa?!

như chim sợ ná!

như lá sợ sâu!

thiên tai

đã mạt

tận cùng !

còn hán còn hạn !

bão bão,

lụt lụt

trông giống dã man

trông giống tao loạn

ôi! bứt mây

ôi! động rừng

ôi! máu chảy

ôi! ruột mềm

 

tính tang

tính tang

tính tình

tang tình

tính tang!!!

tính tan

tan tình

tình tan

tính tang

 

rụi đời

trại a

trại b

a1, b4

còng 8

còng U

chủ nghĩa, chủ mưu

rụi hết đời trẻ!