Phải Thế Không Em?

Monday, September 10, 201811:29 AM(View: 1958)
Phải Thế Không Em?

phải thế không em ?

 

tôi không phải là tôi khi tôi tôi

chưa tới tôi chỉ là tôi khi tôi

tôi tới tôi và khi tôi tôi tới

tôi là tôi tôi phải xa rời tôi

để nhập cùng với những cái tôi quanh

tôi rồi trở về với tôi tôi mới

thật sự là tôi cái thật sự là

tôi đôi khi cũng đáng ghét cái tôi

bởi chữ tôi là phải có dấu ^

chứ không sẽ là chữ toi thành ra

là toi là thành toi khi thiếu dấu

^ và hiểu rằng dấu ^ là như

một chiếc cầu nối chứ không đơn thuần

là một dấu mũ một chiếc cầu nối

giữa cái tôi này với cái tôi khác

như một gạch nối giữa tôi với người

giữa tôi với em nhất là một gạch

nối (-) của tôi và một gạch nối (-) của

em được kết thành một hôn phối một

hôn phối là một cộng hưởng phải được

 

đặt giao nhau như một dấu cộng (+) chứ

không nên đặt trên dưới ngang nhau như

một dấu bằng (=) một dấu bằng (=) khác

nào như hai đường thẳng song song mà

như hai đường thẳng song song là một

thất bát lớn trong tình yêu một dấu

cộng (+) đi khi còn mang nghĩa là một

chữ thập thì thật nguy hiểm một dấu

cộng là thành quả của sự giao nhau

giữa hai gạch nối của anh và em

giả sử với hai gạch nối không tìm

đến nhau thì hai gạch nối sẽ biến

thành dấu trừ (-) mà dấu trừ là một

bài toán thua lỗ đau nhất cuộc đời

phải thế không em vậy sự tìm đến

nhau là làm bài toán cộng cho đời

sống nếu không khéo sẽ biến thái sang

chữ thập là như một trận cuồng phong

l như một cơn địa chấn mang đến

ta vết trầm kha thiên thu cho tâm

linh và thể xác một thể xác mà

đáng lẽ phải được tươi tắn như cây

mùa xuân chờ ngày khai hoa nở nhụy

đàng này chỉ cần một tư duy kém

cỏi hay một hành động vị kỷ sẽ

có thể đưa đến thảm họa cho ta

và sự hối hận chỉ làm cho vết

thương thêm rỉ máu phải thế không phải

thế không phải thế không em ...???