PHẦN NHẠC

Sunday, May 20, 20187:43 AM(View: 2290)
PHẦN NHẠC

PHẦN NHẠC

Vũ Thành An
Trần Duy Đức
Đỗ Lễ
Ngô tín
Hoàng Linh Duy

Em Khóc Ngày Mai 1
Em Khóc Ngày Mai 2

Trên Sợi Tình 1
Trên Sợi Tinh 2

Sài Gòn Trong Mơ, Sài Gòn Trong Thơ 1
Sài Gòn Trong Mơ, Sài Gòn Trong Thơ 2

Anh Vẫn Còn Em 1
Anh Vẫn Còn Em 2

Khúc Sầu Khôn Vơi 1
Khúc Sầu Khôn Vơi 2

doi mat mua_tran duy duc 1
doi mat mua_tran duy duc 2

mai sau 1
mai sau 2

ngai vang cho em 1
ngai vang cho em 2

nhan sac_dole 1
nhan sac_do le 2

tinh anh chiec bong 1
tinh anh chiec bong 2

sau chia phoi 1
sau chia phoi 2

doi mat mua_do le 1
doi mat mua_do le 2

tren soi tinh_ngo tin 1
tren soi tinh_ngo tin 2

giot cuoi em tran ly ta 1
giot cuoi em tran ly ta 2

em va mai 1
em va mai mai 2
em va mai mai 3