nhiễm sóng

Sunday, May 20, 20187:31 AM(View: 1595)
nhiễm sóng

nhiễm sóng

lệch cán cân
bên ta nhổng đầu
phải chi nhẹ tênh như bông gòn, mây trắng
mặc tình ta sẽ bay
đàng này cái nặng dở ương thân phàm
nên lạ xa điều chiến thắng
ta..??
mai mốt
năm hai ngàn lẻ…một..,
mọi thứ như tháp cánh
dĩ nhiên không chừa thơ