chẳng hạn

Sunday, May 20, 20187:29 AM(View: 1874)
chẳng hạn

chẳng hạn

ơi! ngôn ngữ của tóc
lặng im mà trả lời
rằng mùa xuân còn đậu hay bay
với những cánh buồm mộng mơ
với những chuyến đời định giá
bao phiêu lưu tình yêu
lại không hiểu vì sao
trong nhân loại
vẫn luôn hiện rõ bóng dáng nhân vật nữ
trong đảm vai chính thường lúc
tợ em, anh, chẳng hạn?