với hạ

Sunday, May 20, 20187:27 AM(View: 1944)
với hạ

với hạ


chỗ bấu víu như mỗi lúc một trơn, tuột
rịn - rỉ giọt hồng từ tim đơn chắt chiu
những bước ngoặc được đánh dấu…
như khai phá thêm cõi lạ…
em vẫn là chiếc then cài
căn phòng có khi là ngục tối
bạn bè
thi ca…
thường khi nên vai giọt sương
lúc thảo nguyên đương tạ đầu với hạ