kiên nhẫn

Sunday, May 20, 20187:22 AM(View: 1605)
kiên nhẫn

kiên nhẫn

cái gì cái gì sẽ ra cái gì...
thứ tình yêu nào cũng có sức mạnh
sao em cứ nói ly dị?
nếu chiếc nhẫn cưới có lỏng lẻo,
hãy mang đi làm lại cho vừa,
để nhắc nhở và trấn an lòng kiên nhẫn với anh...