lên chậm

Sunday, May 20, 20187:20 AM(View: 1824)
lên chậm

lên chậm

chắc em sẽ khôn ngoan hơn khi nhìn khói chiều tím
đợi chờ đợi chờ đợi chờ gì?
lòng người mà sôi như cái nồi nước!
cái rốt ráo vẫn chỉ ở một con đường,
có lẽ anh sẽ chết trong buổi ban mai!
khi ánh sáng lên chậm!