vươn mình

Sunday, May 20, 20187:19 AM(View: 1677)
vươn mình

vươn mình

phía trước, phía trước, phía trước
con bướm thèm chút nhụy hoa còn phong kín
nhụy hoa hàm hương và phô sắc
nhụy hoa tưởng tượng vô cùng...
đã ở giữa sa mạc mà còn làm tàng!
mai rồi sẽ biết những vươn mình của thế kỷ!