tiếc

Sunday, May 20, 20187:17 AM(View: 1767)
tiếc

tiếc.

liến thoắng với những tinh mơ
cười ngặt ngẽo cùng bao ánh tà xám
cái xán lạn chỉ cách tấm màng mỏng
móng tay em có thể chọc thủng
nhưng mấy ai chịu nhích thêm tầm với
vì tiếc cái bậc đang vững và thơm.