cõi nào ta rơi?

Sunday, May 20, 20187:14 AM(View: 2169)
cõi nào ta rơi?

cõi nào ta rơi

này những ẩn khuất như vằng vặc suốt kiếp
như nối vào nhịp thở mai sau
với trổ hoa và nấm độc
em là gì còn đến với chiêm bao?

này những bất trắc đã một đời ám ảnh
như hòa vào xương thịt tương lai
với kết trái và ung nhọt
em là gì để có một không hai?

này những gói ghém cho hành trang số phận
như nằm trong đôi tay em

giữa sáng tối và trong, đục
em là gì để như đôi cánh chim?

này những giàn phóng luôn được lắp sẵn
ngón đính hôn của em lại đóng vai trò!
em đặt gì lên đó ngoài thi ca?
em là gì để như một đời thơ?

này những trái oan của cuộc tình cuối
như khóa hẳn chiếc đinh ốc vào đời
với địa ngục và thiên đàng
em là gì trong cõi nào ta rơi?