hóc hẻm lạ

Sunday, May 20, 20186:27 AM(View: 1741)
hóc hẻm lạ

hóc hẻm lạ

khất khứa với bao trù liệu lao đao
cá tính thui chuột vì đồng hóa
không dưng em chóng thành đường song song
chợt mấy nụ hoa búp không thấy nở
ta luôn thèm đi trên nhiều hóc hẻm lạ