dù thơ không hái ra tiền

Sunday, May 20, 20186:25 AM(View: 2041)
dù thơ không hái ra tiền

dù thơ không hái ra tiền

da diết bó gối vẫn không tránh được
những cây đinh luôn bị bổ xuống và đóng cứng
em có giống như những nhát búa?
dù thơ không hái ra tiền
nhưng đã bứng ta lên khỏi vực cố định.