phía chân trời còn có em

Sunday, May 20, 20186:22 AM(View: 1771)
phía chân trời còn có em

phía chân trời còn có em

xoãi đôi cánh hừng đông
giang đôi chân nước rút
phía chân trời còn có em
giết chết nỗi mơ màng
phục sinh cho hiện thực