ngõ ngách, hư vọng

Sunday, May 20, 20186:19 AM(View: 1763)
ngõ ngách, hư vọng

ngõ ngách, hư vọng

co cụm gói ghém vẫn bị bó buộc
giữa những mông quạnh và lạc lõng
quát tháo với đám sỏi cuội
phẫn nộ với loài rong rêu
có chăng chỉ với ngõ ngách, hư vọng