tin yêu

Sunday, May 20, 20186:09 AM(View: 1945)
tin yêu

tin yêu

trợn mắt
ruột sôi
sợ những tên bắt cóc mặt trời
e những kẻ toan đoạt trăng sao
vào nhà khép kín cửa
sáng sớm mai tìm đến dòng sông
rạng hôm sau đi về với núi
sẽ không mảy may đến sự đào thải
tin yêu