khép mắt

Sunday, May 20, 20186:07 AM(View: 1948)
khép mắt

khép mắt

khép mắt
tim cuồn cuộn
thôi! đi tìm khuây
thôi!
chẳng ra chi
mãi cố nhớ đến hương của màu sắc
gương của nghìn đời
nhổm dậy
khiếp trắng
nhú ra
rợn đen
đâu đây nhiều tiếng chó tru
sự ngược ngạo trở thành thói quen bao kẻ ưa nhân danh