nhà thơ

Sunday, May 20, 20186:05 AM(View: 1840)
nhà thơ

nhà thơ

1.
một chuyến
đi trên không
thực nhập mơ
người đi bằng đầu
vụt tốc - bạc
bụi cát
có thể hóa kiếp nên ngôi bắc đẩu

2.
quá hớp
ngà cuộc chơi
tủa máu gót truy nã
tinh hoa
trong kỳ bí - tận kỳ cùng
như nhà địa chất
khai thác
dò tìm
khoáng sản não bộ
quặng mỏ trái tim