thơ đại định

Sunday, May 20, 20186:02 AM(View: 1525)
thơ đại định

thơ đại định

1.
em lên ngàn
ta xuống núi
đời mau tan
hơi thở vội

2.
em, tín nữ
ta tội đồ
tình ngậm ngải
theo ngàn thu

3.
ngày của tháng
tháng của năm
năm của đời
đời của ta
ta của em??
em của thơ…
thơ đại định!