em khóc ngày mai

Sunday, May 20, 20185:59 AM(View: 2005)
em khóc ngày mai

em khóc ngày mai

em khóc cành thu
anh sầu nhánh hạ
em mơ theo lá
anh ngóng sương mù

em nhớ nguồn mưa
anh buồn nước đục
em mong hạnh phúc
anh đón âm thừa

em đến đầy vơi
anh dời gót trượt
em nâng mơ ước
anh lướt xa khơi

đời giăng mưa bão
đời quất hằn roi
về đâu nương náu
nợ nước ai đòi

đời giăng cạïm bẫy
người giết dần đau
còn bao trong mấy?
một nấm mộ sầu!

em héo lòng hoa
anh nhòa kiếp bạc
em duyên tan tác
anh rối tơ ngà

em khóc tình ta
anh hòa mắt lệ
em đi hoang phế
anh đến dương tà

em khóc ngày mai
anh hoài ước vọng
em khao khát sống
anh thiết trần ai