mặc dù em mặc cả

Sunday, May 20, 20185:55 AM(View: 1933)
mặc dù em mặc cả

mặc dầu em mặc cả


đời như tàn bếp lửa
em nhen nhúm, họa hoằn!
có gì bên cánh cửa
hay vẫn lạnh tro than?

nghịch hành xuôi vận mạt
lắt lẻo nhịp sinh cơ
lụn dần, ta, bạch lạp!
em thắp tự bao giờ

động càng thêm lấn tịnh
ô ố lên sen, bùn!
như mây thời bộ lạc
mịt kín cả không trung

bã nào ta gặm nhấm?
nấn ná chút hư danh?
hố ta ngày đã thẳm!
lá thuyền em, chòng chành!

mập mờ tia dã dượi
róc rách, ý như tuôn
mát hồn, xanh đá cuội
nghe ríu rít chim muông

dồi dồi dăm nghĩa chữ
thơm đôi cánh cho ngài
xăm soi dòng can dự
tình căng nứt mộng lai

mặc dầu em mặc cả
phún thơ, mội, mặc…bung
tia trầm hương, tỏa lạ
nghe âm ấm trời không