sầu chia phôi

Sunday, May 20, 20185:52 AM(View: 1929)
sầu chia phôi

sầu chia phôi

với riêng như ngọc, standford

em bàn tay búp măng
ta ngón vàng sợi khói
em đen nhánh tóc bồng
ta mái đầu phong sương

em làn mi vút cong
ta mắt buồn nhân thế
em xiêm áo nhung lụa
ta cánh rừng thu phong

tim ta bờ cát lở
em sóng đập ngàn năm
hồn ta cây dầm nhỏ
nặng chèo tình qua sông

em đường mây, lá hoa
ta lối chùng chập tối
em chim én báo mùa
ta ve sầu chia phôi!