trôi trên dòng sông đen

Sunday, May 20, 20185:44 AM(View: 1501)
trôi trên dòng sông đen

trôi trên dòng sông đen

với tưng, phùng, diêu, phong, hoại, hai ngon & các em

rơi vào lãnh địa câm
tim chai mòn cảm xúc
ngang em, hai mươi năm
ta bỗng thành gỗ mục

trôi trên dòng sông đen
tải đầy muôn rác rưỡi
còn lại chút khôn hèn
ta nhú mầm vươn tới

tìm cõi đời thanh cao
đất trời thơm hy vọng
ta bay như loài chim
tự do như biển sóng

tìm cõi đời thanh cao
đất trời thơm hy vọng
ta bay như loài chim
tự do như biển sóng

chốn nao lành an cư?
tim hiền ta rỉ máu!
hy sinh ai có dư?
cho đời cần ủy lạo...

em bồng bềnh trong ta
sóng tình luôn vỗ đập
âm bậc nhiều phong ba
cung giai lên bão táp!

nỗi nhớ bầm tim gan
cơn yêu se thắt ruột
hơi thở chia thân bằng
nhịp tình ban quyến thuộc

gánh nhân sinh quằn vai
chân ta bao giờ quỵ
ai ai vì ai ai?
ta có còn nhau quý?