trên sợi tình *

Sunday, May 20, 20185:35 AM(View: 1975)
trên sợi tình *

trên sợi tình*

treo đời nhau trên sợi tình
dâng đời nhau qua niềm tin
em nghĩ gì trong mong manh
anh lo gì trên chơng chênh
ta mong gì thân chưa yên

cam đời hoa trong lọ buồn
giam đời chim nơi lồng son
hương sắc nào phơi phai mau
phong lưu nào đang phong sương
mai trơi về đâu vơ biên

về đâu em chốn hư không
về đâu anh cõi vô thường
tìm đâu ra chốn niết bàn
tìm đâu ra cõi thiên đàng

chung đời nhau trong lạc loài
xây tình nhau cho ngày mai
em nhớ gì trăng quê ai
anh mơ gì non sông phai
trong muôn trùng xa chim bay

Bài này còn có tựa trên sợi tình mong manh , khi
NS Trần Duy Đức phổ nhạc