dẫn độ thơ về tra khảo đêm

Saturday, May 19, 20187:29 PM(View: 2387)
dẫn độ thơ về tra khảo đêm

dẫn độ thơ về tra khảo đêm

                            với khánh trường

chiều rơi chiều, đêm tâm sự lá
trăng giao tình trên những ngọn cao
chim di buồn nước trời mây lạ
giấc ngủ khơng trịn, canh cánh đau

đêm của ai mà xây ước hẹn
em của ta em biết chăng là...
một bĩng hằng đêm ta về muộn
hồn dật dờ theo những tiếng ca

tiếng ca như xốy mịn tâm thức
của một thời theo bước lãng du
của gĩt quân hành say thế trận
dấu son ngày ấy chẳng mờ lu

như dấu son mình khi mới gặp
đã ấn sâu vào trong trái tim
chất men thiên lý tình ngây ngất
dẫn độ thơ về tra khảo đêm

đêm của ta cần thêm nhẫn nhục
em nào hay ta quá quên mình
nên nhánh sông buồn chưa đến biển
nên hoàng hôn giữ lại bình minh