như tên ngông, say

Saturday, May 19, 20187:27 PM(View: 1734)
như tên ngông, say

như tên ngông, say

bóng em còn hiện lên trang giấy
ta vẫn còn như tên ngông, say
còn nghe tiếng nấc đêm bùng dậy
còn thả đôi dòng theo gió mây.