xuân thiên nhiên

Saturday, May 19, 20187:23 PM(View: 1904)
xuân thiên nhiên

xuân thiên nhiên

hãy nở trong lòng ta mấy nụ
cho xuân không ngại bước len vào
đêm ta người hãy thêm tinh tú
cho bờ bến mộng bớt nghiêng, chao

khai lối ta về gieo hạt lệ
nắng em còn rực như hôm qua?
mưa ta sẽ tắm thêm ngàn nội
lộc biếc mai này thơm mấy hoa?

vẫn tạ ơn em ngày mưa, nắng
cho cánh chim dài thêm lối bay
giữa cõi thâm trầm, sâu, tịnh vắng
én có năng về nâng cốc say?

ong nhớ ngàn năm đường lấy mật
ta bao giờ lãng lối chung, riêng
em vạn thuở quên gì ngõ trúc
em có hay gì xuân thiên nhiên?