thôi về

Saturday, May 19, 20187:23 PM(View: 1882)
thôi về

thôi về

một khối tơ vò phơi trước mặt
nhiều quả mù tung tỏa khắp đời
ta điên chắc sẽ ta điên mất!
thôi! về làm nốt mấy thơ rơi.