ngậm ngùi

Saturday, May 19, 20186:53 PM(View: 2133)
ngậm ngùi

ngậm ngùi

những vật, những đồ bày la liệt
tình tự nào riêng cho bao ngươi
nghìn năm mọi vật đều câm nín
ta nói ra chi để ngậm ngùi?