tận đời

Saturday, May 19, 20186:48 PM(View: 1850)
tận đời

tận đời

mai mốt, mai sau còn mai mỉa?
nỗi đau, nỗi nhớ vì nổi trôi
ân nghĩa, ân tình nhiều ân hận
tận tâm, tận đức đến tận đời!