ngã ngựa

Saturday, May 19, 20186:41 PM(View: 2142)
ngã ngựa

ngã ngựa

thất thểu hoàng hôn chân mỏi sụn
đâu ách oan cừu quặn thắm vai?
từ tâm vấn nghiệt nghe trầm thống
ta hắt hơi buồn theo lắt lay

em qua mấy nhịp cầu trăn trở
nên trái tim hồng thưa điệu xuân
ta tên ngã ngựa đời loang lỡ
cho em toàn những thứ không cần