điếu thuốc tôi

Saturday, May 19, 20186:55 AM(View: 2221)
điếu thuốc tôi

điếu thuốc tôi
với du tử lê

điếu thuốc tôi, thời gian luôn hút mạnh
thoát châm nay tàn quá nữa xuân thì
ta đắng nghét, sao môi thời nghiện ngập?
khói mấy thơm mà em lắm phen mê