em, tình dâu

Saturday, May 19, 20186:49 AM(View: 1932)
em, tình dâu

em, tình dâu

tằm thơ ta luôn nhả sợi thơ vàng
em, lá ngọt, tình dâu - cho sự sống
em, chữ, nghĩa, hòa chung như hình bóng
duyên cơ thành viên đạn BIC lăn ngoan!

ta về đâu?

hạt mưa nào không chở nỗi tư, riêng?
hố mắt ai thâm một trời tơ tưởng!
nước vẫn chảy theo dốc đà định hướng
ta về đâu viễn khách đời, mưa bay?

một bức tranh

ơi! quê nhà rách tủa áo, trơ thây!
em ngọc quí chợt nhiên là sỏi cuội!
mẹ vẫn thân cò mệt nhoài, hai buổi!
ta gông cùm, tàn úa hết hoa niên!