dự cảm

Friday, May 18, 20187:26 AM(View: 2647)
dự cảm

dự cảm

có một góc đời buồn hơn nghĩa địa
ta canh cô lạnh ngắt nẻo đi về
dẫu có em trong vòng tay bỏng lửa
hồn vẫn như ai cướp khỏi thân mê!

mãi nhai lại những món đời nhạt thếch
lối ra nào nên giải thoát cho ta?
lá của rừng xanh hay lá chết
sao một đời điêu đứng với phong ba

có một mạch đời như đang tắt nghẽn
tim phong lưu trăm bận nén hơi tàn
ta có tình em tháp đôi cánh én
vẫn khối sầu ta - vạn kỷ chưa tan!

mãi cặm cụi bao việc đời ngán ngẫm
mình hỏi ta có phải chính ta là..?
mùa lá xanh nào ta ta về lại?
mùa lá xanh nào ta ta của ta?

có một con đường ta không thể tới
trượng phu thời đại, trượng phu hề!
em diễm tuyệt, em vẫn xa tầm với
cho ta càng chìm tận đáy sơn khê